ΑΘΗΝΑ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ!!!


YPOBRYXIO.jpgΔύο ήταν έως σήμερα τα ανδρικά… απόρθητα κά­στρα της διεθνούς ναυτικής κοινότητος -και, βεβαίως, του Ελληνι­κού Πολεμικού Ναυτι­κού-, που αποτελούσαν «άβατο» για τα γυναικεία στελέχη αυτών. Τα υποβρύχια και οι Ειδικές Δυ­νάμεις, που στο Π.Ν. είναι οι «Υποβρυχιάδες» της ιστορικής Διοικήσεως Υποβρυχίων και οι πα­σίγνωστοι ΟΥΚάδες της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών του Αρχηγείου Στόλου.

Εδώ και λίγους μήνες, συγκεκρι­μένα από τον περασμένο Σεπτέμ­βριο, από τα δύο αυτά «κάστρα» το ένα, τα υποβρύχια, έπεσε. Ήδη εκεί υπηρετεί το πρώτο γυναικείο στέλεχος του Π.Ν., η νεαρή Σημαι­οφόρος Αθηνά Νιτσιοπούλου, η οποία βρίσκεται -τι σύμπτωση και αυτή;- στο μοναδικό πλέον σκάφος του στόλου που φέρει γυναικείο όνομα, μετά την «αποστρατεία» της φρεγάτας «Μπουμπουλίνα», το «Αμφιτρίτη».

Επισκεφτήκαμε πρόσφατα το υπο­βρύχιο «Αμφιτρίτη» στον προβλή­τα του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, όπου μιλήσαμε με τον κυβερνήτη του σκάφους, τον Πειραιώτη πλω­τάρχη Δημήτριο Μωραΐτη ΠΝ, και γνωρίσαμε από κοντά τη νεα­ρή Σημαιοφόρο, την πρώτη γυναί­κα μέλος πληρώματος υποβρυχίου στην ιστορία του Όπλου στη χώρα μας, που ξεκινά με το υποβρύχιο «Δελφίν», πριν από 106 χρόνια, το 1910.

Η Αθηνά Νιτσιοπούλου κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του Πειραιώς το 2009. Αποφοίτησε με την τάξη της ΣΝΔ του 2013.

«Με την Τάξη της ΣΝΔ του 2013 αποφοιτήσαμε και πέντε γυναί­κες Σημαιοφόροι, από τις οποίες οι δύο είμαστε Μάχιμοι και οι άλ­λες τρεις Μηχανικοί», μας λέει η Αθηνά στο μικροσκοπικό «καρέ» των αξιωματικών του υποβρυχί­ου και συνεχίζει: «Με την αποφοί­τησή μας όλη η τάξη μας περάσα­με το προβλεπόμενο σχολείο και μετά τοποθετηθήκαμε στις Μονά­δες Επιφανείας του Στόλου μας. Εγώ τοποθετήθηκα σε φρεγάτα». Όμως, τι ήταν αυτό που την ώθη­σε να ενταχθεί στη μεγάλη, αλλά και πολύ κλειστή οικογένεια των «Υποβρυχιάδων»;

AthinaNitsiopoulou«Ο λόγος ήταν απλός και, φυσικά, δεν είχε να κάνει με κάποιον συγ­γενή υποβρυχιά στην οικογένεια ή με κάποια άλλη ενδόμυχη επιθυμία μου. Μια μέρα, ενώ ήμουν στη φρεγάτα, είδα να έχει φτάσει ένα έγγραφο της Διοικήσεως Υπο­βρυχίων του Αρχηγείου Στόλου με το οποίο καλούνταν οι ενδια­φερόμενοι να ενταχθούν στη Δ.Υ. όπως υποβάλουν σχετική αίτηση. Αυτό και έκανα. Από πλευράς Διοικήσεως και, κατ’ επέκταση, Αρ­χηγείου Στόλου δεν υπήρξε το πα­ραμικρό πρόβλημα ή ένσταση και ειδοποιήθηκα διά της υπηρεσια­κής οδού, όπως και οι άλλοι ενδι­αφερόμενοι συνάδελφοι και συμ­μαθητές μου, να παρουσιαστώ στη Διοίκηση».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, για λόγους ιστορικούς, αλλά και ουσιαστι­κούς, ότι η απόφαση ένταξης σε ακόμα ένα θεωρούμενο ως «αν­δρικό άβατο» ανήκει στην τότε φυσική ηγεσία του Π.Ν., τον αρ­χηγό ΓΕΝ και τον αρχηγό Στόλου, οι οποίοι ήταν οι τότε αντιναύαρ­χοι Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, νυν ναύαρχος και αρχηγός ΓΕΕΘΑ, και Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ, νυν αρχηγός ΓΕΝ, αντίστοιχα. Και η συνέχεια για τη νεαρή Ση­μαιοφόρο, το νέο αυτό στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού μας, ήταν η ίδια ακριβώς όπως και για τους άλλους συναδέλφους της και συμμαθητές της. Αφού ολοκλήρω­σε με επιτυχία το Αρχικό Σχολείο Υποβρυχίων και έλαβε το πτυχίο της, στις 17 Αυγούστου 2015, έλα­βε και την πρώτη της επιχειρησι­ακή μετάθεση σε υποβρύχια, στο «Αμφιτρίτη».

Πόσο εύκολα προσαρμόστηκε στη νέα και πρωτόγνωρη τόσο για εκεί­νη όσο και για το Πολεμικό Ναυτι­κό κατάσταση;

«Ειλικρινώς δεν είχα κανένα απο­λύτως πρόβλημα προσαρμογής. Την ημέρα που ήλθα στο υποβρύ­χιο όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, μέλη του πληρώματος με έβλεπαν με… περιέργεια. Αυτό είναι αλή­θεια. Όμως, ήμουν πολύ τυχερή, γιατί ύστερα από μόλις δύο ημέρες από την άφιξή μου το πλοίο έφυ­γε για πολυήμερη άσκηση, διάρ­κειας περίπου 20 ημερών, και εκεί γνωριστήκαμε αναγκαστικώς πολύ καλά ο ένας με τον άλλο. Έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα “δέσαμε” και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είμαι μέλος του πληρώματος του υποβρυχίου «Αμφιτρίτη” και είμαι πολύ υπερή­φανη γι’ αυτό».

Στο σημείο αυτό μπήκε στο «καρέ» των αξιωματικών που συζητού­σαμε με τη νεαρή Σημαιοφόρο ο κυβερνήτης του σκάφους, πλω­τάρχης Μωραΐτης, ο οποίος ακούγοντας τα τελευταία λόγια πρόσθεσε τα εξής άκρως ενδεικτικά και ενδιαφέροντα: «Η κυρία Νιτσιοπούλου από την ημέρα που ήλθε στο σκάφος εκτελεί καθήκοντα Γ/Κ και Α/Υ. Είναι δηλαδή υπεύθυνη τόσο για το Γραφείο Κυβερνήτου (Γ/Κ) όσο και αξιωματικός Αν­θυποβρυχιακού Πολέμου (Α/Υ), θέσεις εξαιρετικά σημαντικές και υπεύθυνες για τον βαθμό της. Και επειδή ο χώρος σε ένα υποβρύχιο είναι πολύ περιορισμένος, η Ση­μαιοφόρος έχει μία κουκέτα στον χώρο των αξιωματικών, όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, και αυτό είναι όλο. Για μένα, για εμάς, είναι ένα από τα μέλη του πληρώματος του “Αμφιτρίτη”. Δεν είναι γυναί­κα, αλλά αξιωματικός. Σημαιοφό­ρος, με ανάλογα σοβαρά καθήκο­ντα και υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελέσει. Αυτό είναι όλο».

Ένα σκάφος με βαρύ όνομα

Το «Αμφιτρίτη» είναι το όγδοο πλοίο στην ιστο­ρία του Π.Ν. με αυτό το όνομα και, ταυτόχρο­να, το τρίτο στην κατη­γορία των υποβρυχίων. «Πρόγονοί» του υπήρ­ξαν τα Υποβρύχια Υ-11 και Υ-17. Το Υ/Β «Αμφιτρίτη» (S-117) είναι το δεύτερο της κλάσεως Type-209/1200, τύπου «Ποσειδών», του ΠΝ. Κατασκευάσθηκε στα Ναυπηγεία της HDW στο Κίελο της Γερμανίας. Καθελκύσθηκε τη 14η Ιουνίου 1978 και εντάχθηκε επισήμως στο ΠΝ στις 3 Ιουλίου 1979, με πρώτο κυβερνήτη τον τότε πλωτάρχη Π. Κου­τσούγερα ΠΝ. Στις 6 Σε­πτεμβρίου 1979 κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος και εντάχθη­κε στη δύναμη της ΔΥ. Αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού, με πολλές δυνατότητες στον πόλεμο κατά πλοί­ων επιφανείας και υπο­βρυχίων.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016)

loading…
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s